Kurs TRENER/SZKOLENIOWIEC BEAUTY

Kurs TRENER/SZKOLENIOWIEC BEAUTY

Wyjątkowa edycja kursu trenerskiego!

Kurs dedykowany jest wszystkim, którzy reprezentują zawód z branży beauty.

Kurs obejmuje 4 moduły podstawowe i 1 gratis!

Oto one:

I Moduł pedagogiczny, w którym omówione zostaną podstawowe metody i techniki pracy szkoleniowca. Formy i narzędzia wykorzystywane podczas prowadzenia szkoleń.

Nauka pisania materiałów szkoleniowych, skryptów, programów oraz konspektów zajęć.

II Moduł psychologiczny: rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych, komunikacja interpersonalna, poprawność językowa, autoprezentacja trenera. Procesy grupowe, techniki prezentacji, typy klientów i zachowania konsumenckie.

III Moduł prawny: prowadzenia działalności szkoleniowej, uwarunkowania prawne. Zasady tworzenia autorskich programów szkoleń i materiałów szkoleniowych, własność intelektualna. Umowy szkoleniowe i z klientami indywidualnymi

IV Moduł marketingowy: umiejętności trenera wspierające proces uczenia się, reklama w mediach społecznościowych. Trudny klient – jak sobie z nim poradzić? Czym wybić się wśród konkurencji? proces tworzenia postów sponsorowanych i płatnych reklam.

i V Moduł (gratisowy) – prowadząca szkolenie Małgorzata Gawrońska zdradzi Wam jak w ciągu 3mcy z 14-osobowej grupy uczestników jej szkolenia zrobiło się ich 1300…..Złote rady na powodzenie w biznesie szkoleń on-line – wiedza warta miliony!!!!

Szkolenie odbędzie się w terminie: sierpień 2022 – każda lekcja jest nagrywana, więc można jeszcze dołączyć do kursu!

To ostatnia edycja w tym roku!

Każde spotkanie będzie nagrane i pozostawione na grupie FB, osoby które będą uczestniczyły w lekcjach na żywo będą miały możliwość zadawania pytań trenerowi.

Kurs organizowany jest w oparciu o program kształcenia ogólnego i kończy się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnego z MEN.

Wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji w danym zawodzie!!!

Dostęp do kursu jest bezterminowy!

Do zobaczenia!

Zamówienie

2.000.00

PLN

Zamów

 

Postanowienia ogólne

 

Administratorem danych osobowych Klientów jest Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia– właściciel i administrator Serwisu z siedzibą w Lublinie przy ul.Szewskiej 4/22 20-086 Lublin

  Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów należących do Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia

Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.

Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

Dane Osobowe

 

 Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług  Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia oraz Produktów i usług partnerów handlowych Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu: umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej, realizacji zamówień na Produkty i usługi Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia, reakcji na informacje przesłane  Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia z wykorzystaniem formularza kontaktowego, realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów),  realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia oraz Produktów i usług partnerów handlowych Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia , o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: założenia Konta, zakupu Produktów i usług Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia , zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera (kursu) lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności.

Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia . Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług  Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia oraz Produktów i usług partnerów handlowych Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez . Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.

Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia  jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia.

W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.

W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres.

W przypadku uzyskania przez Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej magdalenap.com niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami,  Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta. Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny www.beautytrener.pl i jej poddomen Przeglądanie zawartości witryny internetowej ackw.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych. Korzystanie z formularza kontaktowego Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie www.beautytrener.pl skontaktuj-sie wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)

 

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia i dostępnych na beautytrener.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres email jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia zwracać się do czytelników po imieniu.

Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

Zamawianie usług i produktów

 

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia za pośrednictwem www.beautytrener.pl możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.

Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia oraz partnerów handlowych Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia)

 Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu magdalenap.com, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia i beautytrener.pl

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych ackw.pl

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

 

Dane osobowe podane na serwisach należących do Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

 

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia nie podlegają Polityce Prywatności.

Partnerzy

 

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.

Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany Polityki Prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie http:// www.beautytrener.pl/. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.

 

Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę:  Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia serwisu i newsletterów.

Copyright © 2020 beautytrener.pl. Szkolenia napędza platforma WP Idea