Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych Klientów jest Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska – właściciel i administrator Serwisu z siedzibą w Dys ul.Dolina Ciemięgi 30 21-003 Ciecierzyn , NIP 713 244 16 09 REGON: 432539144

  Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów należących do Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska

Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.

Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

Dane Osobowe

 Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług  Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska oraz Produktów i usług partnerów handlowych Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu: umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej, realizacji zamówień na Produkty i usługi Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata ,Gawrońska reakcji na informacje przesłane  Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska z wykorzystaniem formularza kontaktowego, realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów),  realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska oraz Produktów i usług partnerów handlowych Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: założenia Konta, zakupu Produktów i usług Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska , zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera (kursu) lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności.

Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska . Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług  Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska oraz Produktów i usług partnerów handlowych Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska

Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez . Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.

Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska  jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska.

W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.

W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres.

W przypadku uzyskania przez Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej magdalenap.com niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami,  Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta. Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny www.beautytrener.pl i jej poddomen Przeglądanie zawartości witryny internetowej ackw.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych. Korzystanie z formularza kontaktowego Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie www.beautytrener.pl skontaktuj-sie wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska i dostępnych na beautytrener.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres email jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska zwracać się do czytelników po imieniu.

Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska za pośrednictwem www.beautytrener.pl możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.

Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska oraz partnerów handlowych Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska)

 Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu magdalenap.com, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska i beautytrener.pl

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych ackw.pl

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska nie podlegają Polityce Prywatności.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.

Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie http:// www.beautytrener.pl/. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.

Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę:  Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska serwisu i newsletterów.

W dniach 23-24.09.2023r. – każdy kto wykupi kurs otrzyma gratis 2 inne: Kurs Trenera Beauty (RIS) oraz Kurs Instruktora analizy kolorystycznej – promocja dotyczy tylko tego 1 dnia!

Dla kogo jest ten kurs?

  • dla każdego, kto reprezentuje zawód beauty i chce szkolić innych: wizażysta/stylista/kosmetyczka/masażysta/dietetyk/fryzjer/stylista rzęs/stylista paznokci/linergista/stylista brwi

Co daje ten kurs?

  • wiedzę od A do Z z zakresu prowadzenia szkoleń indywidualnych i grupowych
  • przygotowanie merytoryczne z dziedziny pedagogiki, psychologii, marketingu beauty oraz brandigu

A co po kursie?

  • bedziesz mógł szkolic innych w swojej dziedzinie, prowadzić kursy, warsztaty i wystawiać certyfikaty

Krok po kroku poprowadzę Cię przez formalne i urzędowe zagadnienia związane z branżą szkoleniową ( Jak zostac Instytucją szkoleniową)

Ponad to:

  • rozszyfrujemy procedury przetargowe, byś mógł brać w nich udział i szkolić jako wykonawca
  • podpowiem jak nawiązać wspólpracę jako Instytucja Szkoleniowa z urzędami pracy, ośrodkami, fundacjami i instytucjami pożytku publicznego

Jeśli chcesz szkolić innych, ale nie wiesz od czego zacząć – ten kurs jest właśnie dla Ciebie!

Kurs jest już nagrany i dostępny od razu po wykupieniu!

Po ukończonym kursie otrzymujesz zaświadczenie MEIN oraz certyfikat w wersji papierowej na wskazany adres domowy ( pocztex)!

Kurs poprowadzi – Małgorzata Gawrońska – trener/szkoleniowiec/pedagog/psycholog/wizażysta i stylista – 21 lat doświadczenia w branży beauty.

Treść, którą próbujesz wyświetlić, jest niedostępna. Dostęp tylko dla kupujących: NIEZALEŻNY TRENER BEAUTY.

Treść, którą próbujesz wyświetlić, jest niedostępna. Dostęp tylko dla kupujących: MAKE-UP THERAPY – ebook.

O terapeutycznej mocy makijażu udowadniam już 3 lata podczas prowadzenia setki swoich kursów i szkoleń z dziedziny wizażu.

Nareszcie nadszedł czas, gdy w jednej publikacji mogę pomieścić wiedze z dwóch dziedzin, które kocham: wizaż i psychologię!

Make-up Therpy – to e-book – trening samooceny, dzięki któremu dowiesz się co tak naprawdę sądzisz na swój temat, czy potrzebujesz zmiany i najważniejsze odnajdziesz droge jak tego dokonać i to całkiem prostą!

E-book podzielony jest na 10 sekcji treningowych, w tym 2 sprawdzające ( 1 – swój poziom samooceny i 2 – działanie samego treningu).

Hitem jest makijaż wysokowibracyjny, dzięki któremu „zaczarujesz” swój każdy nowy dzień , by był najwspanialszym w Twoim życiu!

➡Zestaw 7 E-booków to niesamowita skarbnica wiedzy dotyczącej wizażu, stylizacji, charakteryzacji, analizy kolorystycznej oraz marketingu beauty.

📌Zestaw zawiera 7 e-booków – wszystkie autorstwa Małgorzaty Gawrońskiej – wizażystki/stylistki/psycholog społecznej – właścicielki Szkoły Wizażu i Stylizacji AESTHETIC , założonej w 2009r.

Swoje 21-letnie doświadczenie opisuje w swoich podręcznikach.

             👆W skład zestawu wchodzą następujące E-booki :

I – MAKE-UP BOOK – podręcznik do wizażu

II – COLOUR BOOK – podręcznik do analizy kolorystycznej

III – CHARACTERIZATION BOOK – podręcznik do charakteryzacji

IV – STYLIST BOOK – podręcznik do stylizacji

V – Wizaż – czy da się na nim zarobić? Offline i on-line

VI – Podstawy makijażu – dla osób nie zajmujących się wizażem

VII – makijaż kobiety dojrzałej od A do Z

Dodatkowo każdy kto wykupi dziś pakiet 7 e-booków otrzyma na własność:

👆🎁 Make up planner – książka, dzięki której z łatwością zaplanujesz  swoja pracę wizażysty na okrągły rok ( wskazówki, podpowiedz, rady marketingowe co jak i kiedy proponować swoim klientom)

🎁🎁 Face chart book – by poćwiczyć rysunek makijaży na zaprojektowanych do tego kartach !!!

👉Sprzedaż promocyjna odbywać się będzie w dniu 07.06.2023– pakiety są limitowane. Po wyczerpaniu pakietów – sprzedaż będzie wyłączona.

✔W dniu zakupu otrzymujesz 5 pozycji MAKE-UP BOOK  COLOUR BOOK, STYLIST BOOK, STYLIST BOOK, E-book Podstawy makijażu, Makijaż kobiety dojrzałej od A do Z + Planner wizażysty oraz Face chart Book , Characterization Book zostanie wysłany w dniu 24 czerwca, a Wizaż offline i on-line w dniu 13 czerwca 2023r.  

Pierwszy w Polsce podręcznik do charakteryzacji – e-book.

To kompletna, podstawowa wiedza dla każdego kto interesuje się charakteryzacją, nie tylko teatralną i filmową.

Autorka podręcznika – Małgorzata Gawrońska – wizażystka z 21-letnim stażem, właścicielka szkoły wizażu i stylizacji AESTHETIC w Lublinie w prosty i łatwy sposób odkrywa tajniki profesjonalnego wizażu, charakteryzacji czy analizy kolorystycznej.

E-book zawiera 15 rozdziałów dotyczących nauki charakteryzacji od samych podstaw.

I – Zasady charakteryzacji

II – Wyposażenie kufra charakteryzatora

III – Akcesoria charakteryzatora

IV – Zasada światłocienia w charakteryzacji

V – Postarzanie teatralne

VI – Postarzanie

VII – Deformacja twarzy 3D

VIII – Rany cięte, kłute

IX – Poparzenia, blizny, pęcherze

X – Sztuczna krew, strupy

XI – Odlewy

XII – Charakteryzacja postaciowa

XIII – Łysina

XIV – Body paiting – użycie farb

XV – Prostetyki

✨Warsztat stacjonarny z analizy kolorystycznej – to świetna okazja by nareszcie móc dowiedzieć się w jakich kolorach najbardziej Ci do twarzy!

👉Warsztat poprowadzi – Małgorzata Gawrońska – właścicielka szkoły wizażu i stylizacji AESTHETIC, wizażystka, stylistka, psycholog społeczny – praktyk z 20-letnim doświadczeniem w branży.
Podczas 5-godzinnego szkolenia każdy uczestnik będzie miał wykonaną na sobie analizę za pomocą programu komputerowego oraz chust garderobianych i ram kolorystycznych

➡Czego dowiesz się na warsztatach?

jakim Jesteś typem kolorystycznym
jakie kolory powinieneś nosić przy twarzy, jakie na zewnątrz
jakie kolory możesz stosować w makijazu oka, ust
jaki kolor włosów jest dla Ciebie najbardziej odpowiedni

📌Po szkoleniu otrzymasz:

indywidualny skrypt dotyczący Twojego typu kolorystycznego z najważniejszymi informacjami
fotografię Twojego zestawu chust kolorystycznych
imienny certyfikat uczestnictwa w warsztatach
beauty box – z próbkami kosmetyków kolorowych dobranych wg Twoich potrzeb
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń.
Gwarancja miejsca jest wpłata zaliczki w wysokości połowy opłaty za warsztaty, czyli 125zł, druga część uczestnik wpłaca w dniu warsztatów.
Zaliczkę w kwocie 125zł można wpłacić przez platformę lub na konto szkoły z zaznaczaniem, którego miasta ona dotyczy:

Dane do przelewu: ING Bank Śląski 40 1050 1953 1000 0092 7670 9202

Odbiorca: AESTHETIC

W tytule: warsztaty z analizy + nazwa miasta

Warsztaty odbędą się w kilku miastach:

Lublin – 29.01.2023r. i 05.02.2023r.

Warszawa – uzgadniamy wspólnie z uczestnikami 3 tygodnie przed szkoleniem ( w razie gdy termin nie będzie odpowiadał – zwracamy środki) – LUTY

Rzeszów – uzgadniamy wspólnie z uczestnikami 3 tygodnie przed szkoleniem ( w razie gdy termin nie będzie odpowiadał – zwracamy środki) – MARZEC

 

Kraków – uzgadniamy wspólnie z uczestnikami 3 tygodnie przed szkoleniem ( w razie gdy termin nie będzie odpowiadał – zwracamy środki) – MARZEC

Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych Klientów jest Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska – właściciel i administrator Serwisu z siedzibą w Dysie ul.Dolina Ciemięgi 30 21-003 Ciecierzyn

Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów należących do Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska

Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.

Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

Dane Osobowe

Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska oraz Produktów i usług partnerów handlowych Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu: umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej, realizacji zamówień na Produkty i usługi Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata ,Gawrońska reakcji na informacje przesłane Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska z wykorzystaniem formularza kontaktowego, realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów), realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska oraz Produktów i usług partnerów handlowych Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: założenia Konta, zakupu Produktów i usług Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska , zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera (kursu) lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności.

Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska . Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska oraz Produktów i usług partnerów handlowych Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska

Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez . Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.

Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska.

W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.

W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres.

W przypadku uzyskania przez Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej magdalenap.com niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta. Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny www.beautytrener.pl i jej poddomen Przeglądanie zawartości witryny internetowej ackw.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych. Korzystanie z formularza kontaktowego Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie www.beautytrener.pl skontaktuj-sie wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska i dostępnych na beautytrener.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres email jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska zwracać się do czytelników po imieniu.

Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska za pośrednictwem www.beautytrener.pl możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.

Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska oraz partnerów handlowych Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska)

Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu magdalenap.com, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska i beautytrener.pl

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych ackw.pl

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska nie podlegają Polityce Prywatności.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.

Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie http:// www.beautytrener.pl/. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.

Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Gawrońska serwisu i newsletterów.